Dodenherdenking

http://i.imgur.com/HSmtffn.jpg?1

Op 4 mei legden twee leden van de lokale Amnesty werkgroep een krans bij het oorlogsmonument Cirkels In Het Groen in Emmeloord.

Enkele jaren na het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld, met als doel het voorkomen dat de gruwelijke en barbaarse praktijken waar deze oorlog door werd gekenmerkt zich opnieuw zouden voordoen. Voor eenieder die waarde hecht aan de intrinsieke waarde van elk mensenleven is het essentieel om nooit te vergeten wat in deze periode heeft plaatsgevonden.

http://i.imgur.com/vsAxPja.jpg?1

http://i.imgur.com/pfWJDS0.jpg?1

http://i.imgur.com/pFmr65J.jpg?1