Noordoostpolder

20160702_155956

Welkom . . .

… op de website van groep Noordoostpolder van Amnesty International. De groep bestaat sinds
1972, en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik op bovenstaande
knoppen voor meer informatie over onze groep.

 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty richt zich daarbij met name  op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

 

Centrale actiepunten van Amnesty International:

    •  afschaffen van de doodstraf
    •  uitbannen van marteling
    •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of  politieke groeperingen
    •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
    •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst,  geslacht  of seksuele oriĆ«ntatie    

Laatste update: 28 december 2018

 

          

cbfAmnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk.